Защо да купим ново строителство

При сключване на договор за управление на недвижим имот, ние Ви предлагаме:

 • Ефективна консултантска и посредническа услуга за отдаване под наем на имота
 • Юридическо обезпечаване на сделката
 • Осигуряването на най-подходящите наематели
 • Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем
 • Съхранение и превеждане на суми по месечния наем
 • Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите
 • Регулярна проверка за състоянието на имота
 • Организиране и извършване на необходимите ремонти и поправки в наетия имот, които са задължение на наемодателя 
 • Организиране и извършване на текущо и/или основно почистване (при необходимост)
 • Представляване на собственика на имота пред Общото събрание на Етажната собственост
 • Осъществяване и поддържане на необходимите връзки с доставчици на стоки и услуги (охрана, интернет, застраховка, почистване и др.)
 • Отчет за дейността по управление на имота

SOFIA IN предлага като възможност и пакет от предварителни услуги, предшестващи дейността по същинското управление на имота, а именно:

 • Координиране на дейности, свързани с проекти за вътрешно преустройство, интериорен дизайн и обзавеждане 
 • Регистриране на имота в Данъчната служба
 • Откриване на партиди за ток, вода и централно отопление, без които е невъзможно ползването на имота
 • Изграждане на Сигнално-охрaнителна техника в имота и сключване на договор за охрана
 • Застраховане на имота

Възнаграждението за управление се договаря в зависимост от вида на имота и ползваните от клиента услуги.

Условията за ползване на услугата "Управление на имоти"

 • Заплащане на месечната такса за управление, определена като процент от размера на месечния наем от 10 до 15%
 • За сключването на договор за управление, размерът на месечния наем не трябва да бъде по-нисък от 300 евро
 • За имоти с месечен наем над 500 евро може да бъде договаряна отстъпка от месечната такса за управление
 • За повече от един апартамент в една и съща сграда таксата за управление подлежи на договаряне
 • Договорът за управление се сключва за срок мин. 1 год.
Update cookies preferences