Как да продадем апартамент София от СофияИн

 

Ако вече имате решение за продажба на Вашия имот, е необходимо да получите максимално вярна първоначална информация за състоянието на пазара на имоти и за цените в конкретния район.
Избраният от Вас агент на SOFIA IN можете да Ви консултира не само за офертните цени на имотите, но и за цените, на които реално са осъществени сделки в желания от Вас квартал или район за конкретен период.

Ежедневно в нашия офис постъпват и се обработват заявки за покупка на имоти. Ако имате нужда от първоначален съвет или консултация, можете да се свържете с нашите агенти и да поставите всички интересуващи Ви въпроси.
Можете да обявите Вашия имот за продажба като се свържете с нашия офис или чрез рубриката „ПОДАЙ ОБЯВА“. Също така Вие можете за посетите офиса на SOFIA IN, на място да получите необходимата предварителна консултация, да определите цената на имота и да сключите договор за посредническа услуга.

Определяне на цената на имота

Консултантите на SOFIA IN задължително дават своето аргументирано становище по отношение на възможната продажна цената на всеки имот, обявен за продажба.
Становището се изготвя на база извършваните от SOFIA IN седмични анализи на пазара, проучвания за отделните сегменти, прогнозни очаквания и обработването на сравнителен материал.
Клиентът-продавач има право да не се съобрази с определената цена и да обяви имота на цена, посочена от него.
SOFIA IN може да откаже ангажимент за посредничество при обявена от продавача цена, която е неприемлива с оглед реалностите на пазара.

Сключването на договор за ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Сключването на договор за посредничество е задължително и гарантира защитата на интересите на нашите клиенти, като точно регламентира задълженията на SOFIA IN. 

Възможности при сключването на договор за ПОСРЕДНИЧЕСТВО

  • Вие можете да изберете дали да възложите ЕКСКЛУЗИВНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО на SOFIA IN или да си запазите правото да продавате имота чрез други брокери.
  • Договарянето на ексклузивитет спестява на купувача не само пари, но и време и неудобства при осъществяването на контактите с повече брокери и воденето на поръчката от няколко агента.
  • Във вътрешно-организационен план, предоставянето на ексклузивни права за представителство дава възможност на компанията да насочи правилно капацитета на своите служители, което предопределя договарянето на най-добрите условия за сделка.
  • При договарянето на ексклузивни права за посредничество, ние Ви съветваме предварително да проучите компанията, към която се насочвате с цел да се убедите в капацитета и възможностите, които има тя за реализиране на исканата от Вас сделка.
  • Основното, което трябва да знаете е, че SOFIA IN не изисква заплащането на предварително възнаграждение.
  • Вие заплащате комисионно възнаграждение, само ако продадете имота с посредничеството на SOFIA IN.
  • При сключването на договора Вие можете да обсъдите всички интересуващи Ви въпроси, както и да се консултирате с адвокат.
  • При сключването на договора продавачът трябва да подаде вярна информация на агента за собствеността върху имота, наличието на тежести, задължения и др.

Първоначален оглед

След приемането на Вашата оферта, ръководителя на офиса ще определи най-подходящия агент-консултант, като се съобрази и с Вашите изисквания в това отношение.
Задължително е агентът на недвижими имоти предварително да посети Вашия имот.
При първоначалния оглед на имота, служителят на SOFIA IN задължително ще Ви се представи и легитимира, ще направи снимки, ще заснеме размерите на основните помещения, ще събере необходимата конкретна информация за състоянието на имота и прилежащата инфраструктура и ще изясни собствеността и условията по предлагането на Вашия имот.

Презентация на имота

След първоначалния оглед, агентът е длъжен да изготви индивидуално представяне на имота с цел предлагането му на потенциални клиенти.
Всеки наш клиент може да разгледа направеното представяне на имота си в корпоративния ни сайт sofiain.com и да следи за точното и своевременно поднасяне на информацията.
Доброто и професионално представяне на имота е от съществено значение за реализиране на желаните параметри по сделката.

Осъществяване на срещи и огледи с клиенти

Огледите на имота могат да бъдат осъществявани с или без присъствието на собственика (или на негов представител). Това зависи от конкретните възможности и уговорки.
Вашият агент предварително ще Ви уведомява за огледите с потенциални купувачи, като съгласува с Вас времето на провеждането им.
За датата и часа на организиран оглед, Вие предварително ще получавате SMS и/или e-mail от SOFIA IN. При провеждането на огледи с потенциални купувачи, Вие можете да разчитате напълно на професионалната компетентност и опит на агента от SOFIA IN.
По време на предлагането на имота и провеждането на огледи, Вие ще бъдете в непрекъснат контакт с Вашия агент от SOFIA IN.
Вие ще получавате обратна информация за резултата от предлагането на имота и провежданите огледи.

Предоставяне на депозит

При условие, че потенциален купувач изрази намерение да купи имота, той може да предостави на съхранение в SOFIA IN т. нар. Гаранционен депозит.
С предоставянето на такъв депозит имотът е резервиран за определен срок до подписването на предварителен или окончателен договор за покупко-продажба.
SOFIA IN поема задължението да съхранява депозита и да го предостави на продавача при изпълнението на определени условия, посочени в Депозитно споразумение.

Сключването на сделка

При условие, че продавачът приема предложените му от купувача условия за сделка, SOFIA IN организира сключването на Предварителен договор за покупко-продажба.
Договорът се сключва на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), изготвя се от юрист в нашия правен отдел и се сключва в присъствието на агента, представляващ продавача и упълномощено от управителяна SOFIA IN лице.
С подписания предварителен договор, купувачът предоставя на продавача капаро (обичайно капарото е 10% от продажната цена) и двете страни се споразумяват в определен срок и при договорени продажна цена и условия да се явят пред нотариус и да сключат Окончателен договор за покупко-продажба на имота (Нотариален акт).
При сключването на предварителния договор, служителите на SOFIA IN ще Ви изяснят всички въпроси и процедури свързани с удостоверяването на сделката пред нотариус, вписването на сделката, начина на разплащане, превеждането и получаването на сумите по продажната цена, банкови преводи, вписване на ипотека, предаване на владението и др.
Адвокатският хонорар, свързан с подготвянето и сключването на Окончателния договор е включен в договореното комисионно възнаграждение по договора за посредничество.
SOFIA IN не начислява допълнителни хонорари за подготовка на документи.
Въпреки това, продавачът има право да възложи подготовката на документите на свой адвокат или нотариус.
В такива случаи SOFIA IN се съобразява с изискването на клиентите.
С подписването на Предварителния договор и получаването на капарото, сделката се счита за реализирана.
Ако купувачът впоследствие откаже да купи имота, платеното капаро остава в полза на продавача.
След подписването на предварителния договор продавачът заплаща възнаграждение на SOFIA IN, съгласно условията на договора за посредничество.
Обикновено SOFIA IN изисква 50% от комисионата при реализиране на сделката, а останалата част се заплаща след удостоверяването на сделката пред нотариус. За имоти в строеж, които ще бъдат заплащани разсрочено, комисионата се заплаща при подписване на предварителен договор.

Сключването на Окончателен договор (Нотариален акт)

SOFIA IN подготвя документите за сключването на нотариален акт и осигурява Нотариус за сделката без да начислява допълнителни хонорари.
Въпреки това, продавачът има право да възложи подготовката на документите на свой адвокат или нотариус.
В такива случаи SOFIA IN се съобразява с изискването на клиентите.
Вашият агент присъства при подписването на нотариалният акт и при получаването на договорената продажна цена на имота и е ангажиран с изясняване на възникнали въпроси.

Предаването на владението върху имота

Агентът на SOFIA IN присъства при предаването на владението и е на разположение за изясняване на възникнали въпроси.
Обичайно предаването на владението върху продаваемия имот се извършва в деня на прехвърлянето на собствеността.
Не са редки и случаите, в които владението се предава от продавача на купувача в по-късен момент. (Това най-често се случва при жилищните имоти и е свързано с възможността имотът да бъде освободен от мебели и обзавеждане или с преместването на продавача в друг жилищен имот).
Предаването на владението е фактическото правно действие, с което купувачът получава правото да ползва имота, като свой собствен (заключаващо се обикновено с предаване на ключовете от имота).
За предаването на имота ние изготвяме официален приемо-предавателен протокол.

МОНИТОРИНГ ВЪРХУ работата на БРОКЕРА/АГЕНТА

Вашето мнение е важно за нас.
Затова всеки наш клиент получава анкетна карта за споделяне на впечатления, мнения, препоръки и възражения.
Нашето желание е, всеки наш клиент да сподели своето впечатление.  Вие също можете да споделите впечатленията си на е-mail: info@sofiain.com

 

Update cookies preferences