Защо да купим ново строителство

Услуги, извършвани от Sofia In:

Sofia In е бързоразвиваща се компания в областта на недвижимите имоти, специализирана в консултации и посредничество, инвестиции, управление на имоти, строителни дейности, интериорен дизайн и обзавеждане.

На клиентите си, търсещи имот за покупка (за собствени нужди и/или за инвестиция), предоставяме комплексни услуги от подбора на подходящ имот, до придобиването на собствеността:

 • Подбор на имоти от собствена база-данни, национални и международни платформи за имоти;

 • Провеждане на огледи на имоти, с придружаване на клиента до местоположението на обекта;

 • Юридическа и правна подкрепа;

 • Юридически консултации и услуги, включително изготвяне на документи за регистрация и вписване на търговски дружества в Търговския регистър. Създаване на дружества на чуждестранни лица;

 • Проучване на историята на имота, гарантиране чистотата на собствеността и сигурност на сделката;

 • Финансово-счетоводно консултиране и данъчна оптимизация;

 • Съдействие за финансиране на покупката;

 • Провеждане на преговори с продавачи. Договаряне на оптимална цена и условия на продажбата;

 • Изготвяне на пълна документация за сделката;

 • Съдействие за извършване на ремонт/довършителни строително-ремонтни работи по имота;

 • Съдействие за почистване на имота;

 • Съдействие за мебелиране и оборудване на закупения имот;

 • След продажбено обслужване и управление на имоти.

На клиентите си, продавачи на имоти осигуряваме пълен набор услуги, свързани с маркетинг и продажба на техния имот:

 • Оценка на недвижими имоти. Консултация за определяне на цена и условия на продажбата;

 • Изготвяне на професионална презентация на имота с ползване на всички модерни технологии;

 • Реклама на имота в професионални маркетингови канали, функциониращи в Русия и други страни;

 • Активен маркетинг сред таргет групи от потенциални купувачи на имота и собствени кръгове на влияние;

 • Провеждане на огледи на място с потенциални купувачи;

 • Пълна юридическа подкрепа на продавача. Изготвяне на договори и други правни документи;

 • Финансово-данъчна консултация. Оптимизация на данъчното облагане;

 • Изготвяне на документи за покупко-продажба. Приключване на сделки.

 

На клиентите си, търсещи имот за наемане, предоставяме комплексни услуги от подбора на подходящ имот, до сключването на договор за наем:

 • Подбор на имоти от собствена база-данни, национални и международни платформи за имоти;

 • Провеждане на огледи на имоти, с придружаване на клиента до местоположението на обекта;

 • Юридическа и правна подкрепа;

 • Проучване на историята на имота, гарантиране чистотата на собствеността;

 • Финансово-счетоводно консултиране и данъчна оптимизация;

 • Провеждане на преговори с потенциални наематели. Договаряне на оптимална цена и условия на сделката;

 • Изготвяне на пълна документация за сделката – договор за наем и приемо-предавателен протокол;

 • Съдействие за извършване на ремонт/довършителни строително-ремонтни работи по имота;

 • Съдействие за почистване на имота;

 • Съдействие за мебелиране и оборудване на наетия имот.

 

На клиентите си, предлагащи имот за наемане, осигуряваме пълен набор услуги, свързани с маркетинг и предлагане на техния имот:

 • Консултация за определяне на цена и условия на сделката;

 • Изготвяне на професионална презентация на имота с ползване на всички модерни технологии;

 • Реклама на имота в професионални маркетингови канали, функциониращи в Русия и други страни;

 • Активен маркетинг сред таргет групи от потенциални купувачи на имота и собствени кръгове на влияние;

 • Провеждане на огледи на място с потенциални наематели;

 • Пълна юридическа подкрепа на наемодателя. Изготвяне на договор за отдаване под наем, приемо-предавателен протокол и други правни документи;

 • Финансово-данъчна консултация.

 

Основни принципи на нашата работа са:

 • Ноу-хау и богат опит във всяка една област на действие;

 • Екип от професионалисти с дълбоки познания и контакти на местния пазар;

 • Ефективен достъп до най-атрактивните оферти на пазара;

 • Експедитивност на работата и спазване на поетите срокове;

 • Бърза, точна и навременна комуникация с всеки клиент;

Update cookies preferences